Uslovi korištenja

Mit-Alex d.o.o. sa sjedištem u Tuzli izdavač je internet stranice printshop.mitalex.ba Skup usluga koje pruža Mit-Alex d.o.o. na domeni printshop.mitalex.ba je provođenje financijskih transakcija, organizacija prodaje, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta.Korištenjem internetske stranice printshop.mitalex.ba smatra se da ste kao korisnik u potpunosti upoznati i saglasni sa navedenim Uslovima korištenja, Uslovima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka.

Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uslovima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni sa ovdje iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica u skladu sa tim uslovima. Korisnik je saglasan da je korištenje internetskih stranica printshop.mitalex.ba isključivo na njegovu odgovornost. Mit-Alex d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu ni na koji način garantovati da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka, niti mogu garantovati za posljedice korištenja ove internetske stranice ili tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internetskih stranica.

Korisnik se slaže i potvrđuje da Mit-Alex d.o.o. nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na korisniku. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Mit-Alex d.o.o. ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove intenetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Mit-Alex d.o.o.. Također, korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i korištenje stranice printshop.mitalex.ba te za sve troškove povezane s tim.

Bilo kakva oštećenja opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u odgovornosti Mit-Alex d.o.o.

Mit-Alex d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informisani o eventualnim promjenama.

Također, Mit-Alex d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Mit-Alex d.o.o. može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uslova korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća Uslove korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku.

Svaka eventualna izmjena ili brisanje Uslova korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama printshop.mitalex.ba. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama Uslova, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu printshop.mitalex.ba isključivo u skladu s propisima Republike Bosne i Hercegovine kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korištenjem internetskih stranica printshop.mitalex.ba od strane korisnika smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem tih internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Uslovima korištenja.

Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Mit-Alex d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Mit-Alex d.o.o. objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica printshop.mitalex.ba da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija.

Mit-Alex d.o.o. zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama printshop.mitalex.ba u vlasništvu su tvrke Mit-Alex d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Mit-Alex d.o.o. je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju internetske stranice printshop.mitalex.ba neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Mit-Alex d.o.o.. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona. Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice printshop.mitalex.ba u cijelosti ili djelomično.

Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim i da će obeštetiti Mit-Alex d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njezine podružnice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente. Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.Mit-Alex d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje lozinke, ili korisničke račune korisnika u slučaju ponašanja korisnika koje Mit-Alex d.o.o. smatra neprihvatljivim.

Također, Mit-Alex d.o.o. može raskinuti poslovni odnos sa bilo kojim korisnikom u svakom slučaju nepoštivanja ovih Uslova od strane korisnika. U slučaju ukidanja lozinki ili korisničkih računa nastavljaju vrijediti Uslovi koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.Mit-Alex d.o.o. nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama printshop.mitalex.ba.

Mit-Alex d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice printshop.mitalex.ba.

U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Mit-Alex d.o.o. U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali dijelovi ovih Uslova će ostati na snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice printshop.mitalex.ba. Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti je suda u Tuzli i rješava se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Prihvaćanjem Uslova korištenja smatra se da je korisnik upoznat s tehničkim podacima proizvoda (sastav, dimenzija, način održavanja).Posjetom stranici printshop.mitalex.ba smatra se da je korisnik ove Uslove korištenja u cijelosti pročitao.